Вътрешни правила за последващи оценки на изпълнението в Държавен Фонд "Земеделие"