Вътрешни правила за дейността на Инспектората в Държавен Фонд "Земеделие"