Доклад на министъра на земеделието и храните (06.02.2015)