Обратно Схема за кредитиране със средства на Държавен фонд „Земеделие” на кандидати с одобрени проекти по Наредба № 8 от 20.06.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в сектора на пчеларството

Схема за кредитиране със средства на Държавен фонд „Земеделие” на кандидати с одобрени проекти по Наредба № 8 от 20.06.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в сектора на пчеларството.

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

    Схема за кредитиране