Фермерите, заявили „пасторализъм“, подават протоколи до 15 ноември в СЕУ
Директни плащания / 02.11.2023