Земеделски стопани получиха 45 млн. лева по НАТУРА 2000
Директни плащания / 28.06.2024
ДФЗ преведе над 30,5 млн. лева за биологично растениевъдство за Кампания 2023
Директни плащания / 20.06.2024