175 проекта са подадени по схемата за инвестиции в растениевъдството
Държавни помощи / 12.04.2022
Агробизнесът и общините с подкрепа от 23 млн. лева по ПРСР 2014-2020
ПРСР и ПМДР / 08.04.2022
До 8 април е приемът по схемата за инвестиции в растениевъдството
Държавни помощи / 06.04.2022
523 бенефициери заявиха инвестиции по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020
ПРСР и ПМДР / 05.04.2022