ДФ „Земеделие“ одобри 23 проекта по подмярка 6.4.1 от ПРСР 2014-2020
ПРСР и ПМДР / 01.02.2022
Важно за потребителите на СЕУ
Директни плащания / 31.01.2022
ДФЗ изплати над 22 млн. лв. втори транш по ПНДЖ 1 и ПНДЖ 3
Директни плащания / 27.01.2022
Близо 9,4 млн. лв. получават 20 бенефициери по ПРСР 2014-2020г.
ПРСР и ПМДР / 27.01.2022
До 31 януари тютюнопроизводителите кандидатстват за de minimis
Държавни помощи / 27.01.2022