Кампания 2024 приключи с подадени 63 431 заявления за подпомагане
11 Новини / 09.07.2024
ДФЗ преведе над 30,5 млн. лева за биологично растениевъдство за Кампания 2023
Директни плащания / 20.06.2024
Животновъдите получиха за пасторализъм над 4,2 млн. лв. за Кампания 2023
Директни плащания / 13.06.2024
70 млн. лева постъпиха по сметките на тютюнопроизводителите за Кампания 2023
Директни плащания / 08.03.2024