Обратно ТАБЛИЦА ЗА МИНИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЪГЛАСНО РАЗПОЛАГАЕМИЯ БЮДЖЕТ ПО ПРОЦЕДУРИ ПО МЕРКИ/ПОДМЕРКИ ОТ ПРСР 2014-2020 Г.