Обратно ПОМОЩ ЗА УЧАСТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ В СХЕМА ЗА КАЧЕСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЕМЕНА И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ

Помощ за участие на земеделски стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал.

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Целта на помощта е насърчаване на производството и използването на сертифицирани (качествени) семена за зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, сертифициран и САС посадъчен материал от овощни култури, сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал и сертифицирани и стандартни семена от зеленчукови култури.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 23.02.2023 г.

Краен срок: 28.02.2023 г.

Условия за кандидатстване: