Обратно Указания за предоставяне на индивидуална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 2023/2831 за участия в изложения

Указания за предоставяне на индивидуална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 2023/2831 за участия в изложения

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Помощта се предоставя за покриване на разходи, свързани с организиране и участие в изложения и търговски панаири в сферата на преработка на селскостопански продукти.

7. Срокове на помощта

7.1. Срок на кандидатстване и сключване на договора за помощта от страна на асоциациите или други организации: до 30 работни дни след утвърждаване на индивидуален финансов ресурс от УС на Фонда.

7.2. Срок за изплащане на средствата: до 10 работни дни след окончателното сключване на договора от страна на ДФ „Земеделие”.

7.3. Срок за представяне документи за отчитане: до 30 работни дни след провеждане на изложенията.