АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА 2023 г.