АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА 2024 г.