Обратно Георги Тахов участва в 16-та конференция на директорите на Разплащателните агенции на ЕС

Георги Тахов участва в 16-та конференция на директорите на Разплащателните агенции на ЕС

Други / 29.11.2022
Георги Тахов участва в 16-та конференция на директорите на Разплащателните агенции на ЕС

   Изключително съм доволен от положителните становища на моите колеги от Разплащателните агенции на ЕС, относно проведената по инициатива на ДФЗ „Конференция за борба с измамите и конфликт на интереси в контекста на ОСП“, заяви изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) Георги Тахов. Той участва в 16-та конференция на директорите на Разплащателните агенции и Координиращите органи на ЕС в Брюксел.

     По време на срещата е направено резюме на „Конференцията за борба с измамите и конфликт на интереси в контекста на ОСП“, проведена в България в периода 19-21 октомври 2022 г., чиято цел бе да формира дългосрочна визия за ефективност, законосъобразност и прозрачност в дейността на разплащателните агенции, относно гарантиране на предотвратяването и противодействието на опитите за измами и конфликт на интереси.

   На конференцията е представен и Годишният доклад на Европейската сметна палата за 2021 г.

   Директорите на разплащателните агенции на ЕС са обсъдили теми, свързани с одобрението на Стратегическите планове по Общата селскостопанска политика (ОСП) по която се отпускат 270 млрд. евро финансиране от ЕС за периода 2023-2027 г.

Дискутирани са и въпроси, относно извършването на одити в рамките на новата ОСП.