Обратно Максималният интензитет по помощта заради войната в Украйна е увеличен

Максималният интензитет по помощта заради войната в Украйна е увеличен

Максималният интензитет по помощта заради войната в Украйна е увеличен

    Максималният интензитет на извънредното подпомагане по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ за 2022 г. се повишава от 62 000 евро на 250 000 евро. Това реши на свое заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) след като на 15.11.2022 г. Европейската комисия одобри изменението на държавна помощ.

   Увеличеният таван по помощта от 250 000 евро ще бъде приложен за всички земеделски стопани, подали валидни заявления, включително и за кандидатите получили плащане в края на месец септември.

    Припомняме, че днес е последният срок, в който земеделските стопани могат да подават заявления по допълнителния прием за подпомагане по схемата.

     До 23 декември Държавен фонд „Земеделие“ ще извърши окончателно уравняване на помощта и ще изплати финансовата подкрепа на допустимите кандидати.

   Утвърдените указания са публикувани на сайта на ДФЗ.