Обратно ОЛАФ и ДФ „Земеделие“ се договориха за съвместна работа и партньорство в борбата с измамите

ОЛАФ и ДФ „Земеделие“ се договориха за съвместна работа и партньорство в борбата с измамите

Други / 27.01.2022
ОЛАФ и ДФ „Земеделие“ се договориха за съвместна работа и партньорство в борбата с измамите

    Изпълняващият длъжността заместник-генерален директор на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) Ернесто Бианки и изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Борис Михайлов проведоха онлайн среща в края на миналата година. В нея участваха и представители на двете институции. Това е първата подобна среща между ОЛАФ и ДФ „Земеделие“.
       Изпълнителният директор на Фонда представи ръководния екип, както и директора на Дирекция „Противодействие на измамите“. Ернесто Бианки също представи екипа, който работи срещу измамите с европейски средства в България, като очерта и ключовите моменти от тяхната дейност.
   „Държавен фонд „Земеделие“, като Разплащателна агенция на Р. България, е институция водена от принципите на добро управление и контрол при използването на средства от фондовете на ЕС в областта на земеделието и рибарството. Дългосрочната ни визия е фокусирана върху ефективност, законосъобразност и прозрачност на дейността на институцията, като това неизменно включва и гарантиране на противодействието на опити за измами“, заяви по време на срещата Борис Михайлов.
     Той подчерта, че Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция е длъжна да отговори на очакванията на обществото за законосъобразност, прозрачност и откритост в административния процес, на нетърпимост към опитите за корупция и злоупотреба със средствата от европейските и национални фондове.
      Изпълняващият длъжността заместник-генерален директор на ОЛАФ и екипът му изразиха готовност за сътрудничество с ДФЗ и предприемане на действия по превенция в борбата с измамите с европейски средства.
     Двете страни се споразумяха за установяване на ясна и точна процедура за комуникация, както на ръководно, така и на експертно ниво. Това ще гарантира своевременния обмен на информация, което ще допринесе за изграждане на превантивен механизъм в борбата с опитите за измами и законосъобразното използване на фондовете от ЕС.
                                                                                             

                                                                             ДФ „Земеделие“ – РА


Забележка:
Прессъобщението е съгласувано с екипа на ОЛАФ, участвал в срещата и е част от политиката на ДФ „Земеделие“ за публичност и прозрачност на работата на Разплащателната агенция.