Обратно Студенти от Академията за държавно управление към президента на Република Казахстан посетиха Държавен фонд „Земеделие“

Студенти от Академията за държавно управление към президента на Република Казахстан посетиха Държавен фонд „Земеделие“

Други / 08.03.2024

Нововъведената Система за мониторинг на площ бе презентирана пред студенти от Казахстан, които бяха на посещение в Държавен фонд „Земеделие. Младежите са от Академията за държавно управление към президента на Република Казахстан. Те са в България за провеждането на магистърска практика в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
Студентите бяха посрещнати от главния секретар на Държавен фонд „Земеделие“ г-н Ивайло Арбов. Той запозна гостите с дейността, структурата и функциите на Държавен фонд „Земеделие“ като единствената Разплащателна агенция в България, както и представи основните интервенции и схеми, които ДФЗ администрира.
Експерти на Фонда разясниха още и процедурите по кандидатстване за финансова подкрепа на земеделските стопани в България. Дискутираха се редът и начинът за кандидатстване, както и аспекти от Стратегическия план, по който земеделието на България ще се развива до 2027 година. 
Системата за мониторинг на площ очаквано, предизвика голям интерес от страна на студентите, които зададоха въпроси си и дискутираха използването на сателити в процеса на контрол с експертите от фонд „Земеделие“.