Обратно 1,2 млн. лева се предоставят за производството на качествени семена

1,2 млн. лева се предоставят за производството на качествени семена

1,2 млн. лева се предоставят за производството на качествени семена

    Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди бюджет от 1,2 млн. лева за 2022 г. за финансиране на държавна помощ „Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал“.
    Целта на помощта е насърчаване на производството и използването на сертифицирани (качествени) семена за зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, сертифициран от ИАСАС (Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол) посадъчен материал от овощни култури, сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал и сертифицирани и стандартни семена от зеленчукови култури.
    Помощта се предоставя на малки и средни предприятия в растениевъдството, получили разрешение за производство на посевен и посадъчен материал по реда на чл. 28 от Закона за посевния и посадъчния материал, чрез предоставяне на субсидирани услуги от ИАСАС.
     Производителите на описаните култури се подпомагат до 100% от държавата за разходите им по сертифициране от ИАСАС на произведените от тях висококачествени семена и посадъчен материал.
     През 2019 г. 427 земеделски стопани са получили 1 100 608 лв. по помощта. През 2020 г. с 1 152 670 лв. са подпомогнати 423 стопани за производство на семена и посадъчен материал, а през 2021 г. усвоеният ресурс е в размер на 1 121 069 лв. от 425 стопани.
     Предстои Фонд „Земеделие“, съвместно с Министерство на земеделието да изготви указания за предоставяне на помощта.