Обратно 2,3 млн. лева са осигурени за компенсации на земеделските стопани от природни бедствия

2,3 млн. лева са осигурени за компенсации на земеделските стопани от природни бедствия

2,3 млн. лева са осигурени за компенсации на земеделските стопани от природни бедствия

    Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) утвърди финансов ресурс от 2,3 млн. лева по държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“ за събития през 2022 г.

   На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи през 2022 г. със земеделски култури в резултат на неблагоприятните климатични условия на територията на страната - измръзване/слана, буря пороен/проливен/ непрекъснат дъжд с ураганен вятър, наводнение, градушка, суша/засушаване.

   За засегната продукция през 2022 г. са издадени 189 констативни протоколи за установяване на напълно пропаднали площи (100%) от настъпилите тежки метеорологични събития. Пропадналите площи са 14 237 дка.

    Отпуснатите средства се разпределят при следния интензитет от производствените разходи по култури:

    - до 80 % от действителните разходи за отглеждане при следните култури: плодове, зеленчуци, етерично-маслени, технически, фуражни;

    - до 40 % от действителните разходи за отглеждане при следните култури: зърнено-житни и зърнено-бобови.

     В случаите, в които пострадалите от природни бедствия стопани нямат сключени застраховки, получават 50% от допустимия размер за подпомагане. Предстои да бъдат изготвени указания за предоставяне на помощта.