Обратно 96 643 заявления за подпомагане са подадени за Кампания 2022

96 643 заявления за подпомагане са подадени за Кампания 2022

96 643 заявления за подпомагане са подадени за Кампания 2022

     96 643 заявления за подпомагане са подадени по директни плащания за Кампания 2022 г.
    От 1 март земеделските стопани започнаха да подават заявления за подпомагане по директни плащания за Кампания 2022. Срокът за подаване на заявленията изтече на 16 май, като до 31 май 2022 г. те можеха да редактират подадените заявления за директни плащания без да търпят санкция за промените. Тези, които са пропуснали да подадат заявленията си, можеха да го направят до 10 юни 2022 г., като ще им бъде начислено намаление на полагащите им се плащания в размер на 1% за всеки работен ден закъснение.
    Общо 58 190 са кандидатите по схемите и мерките за плащания на площ. Подадени са заявления за 3 876 192.68 хектара земя. По основната Схема за единно подпомагане на площ (СЕПП), участие са заявили 54 465 земеделци, декларирали 3 835 355.55 ха земя.
     Наблюдава се увеличение с над 10 % на подадените заявления и площи по Мярка 12/Натура 2000. За Кампания 2022 са подадени 12 811 заявления в сравнение с Кампания 2021, когато са подадени 11 431. Заявените площи сега са 496 999.49 ха, а година по-рано са били 419 286.35 ха.
   Увеличение с 5% на подадените заявления има и по Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол - ЕЖСК (месо). За Кампания 2022 подадените заявления са 515, а за предходната кампания са били 488. Заявените животни за подпомагане са 30 475, а през Кампания 2021 са били 27 474 бр., което е увеличение от 10 %.
    Земеделските стопани имаха възможност да подадат заявленията си за директни плащания и чрез Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). За Кампания 2022 са подадени и заредени в ИСАК 2 005 онлайн заявления, като очертаните площи са в размер 405 022 ха.