Обратно ДФ „Земеделие“ приема заявления за сертифициране по стандарт GLOBALG.A.P.

ДФ „Земеделие“ приема заявления за сертифициране по стандарт GLOBALG.A.P.

ДФ „Земеделие“ приема заявления за сертифициране по стандарт GLOBALG.A.P.

   До 30 септември 2023 г. в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) се приемат заявления за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P. 100 000 лв. е бюджетът по помощта за 2023 г., одобрен от УС на ДФЗ.
   Подпомагането е насочено към малки и средни предприятия, както и към признати групи или организации на производителите на плодове и зеленчуци. Кандидатите предоставят в ДФ “Земеделие“ отчетните документи, доказващи успешно приключилата сертификация по стандарта GLOBALG.A.P, до 30 ноември 2023 г. Срокът за изплащане на помощта е до 30 работни дни от представяне на документите.
   Помощта се предоставя за максимален период от седем години и е ограничена до 1 500 лв. с включено ДДС на бенефициер годишно и до 6 000 лв. с включено ДДС на група или организация годишно.
   Като задължително условие за предоставяне на подпомагане е получаването на валиден сертификат за съответствие със стандарта GLOBALG.A.P. всяка година, в която земеделският стопанин или групата/организацията предвижда да участва в схемата за подпомагане.
   Припомняме, че държавната помощ е разработена по предложение на браншовите организации в сектор „Плодове и зеленчуци“ и чрез нея се покриват част от разходите на земеделските стопани по въвеждане и сертифициране на стопанства по стандарта GLOBALG.A.P.
   Указания по помощта са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“.