Обратно ДФ „Земеделие“ публикува инструкции за кандидатстване по интервенции „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“ и „Инвестиции в екологични съоръжения“

ДФ „Земеделие“ публикува инструкции за кандидатстване по интервенции „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“ и „Инвестиции в екологични съоръжения“

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) публикува инструкции за попълване и подаване на заявления за подпомагане по интервенциите „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“ и „Инвестиции в екологични съоръжения“.
Инструкциите в помощ на кандидатите са качени в СЕУ и са достъпни на следните линкове:
За интервенция „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“ https://seu.dfz.bg/drupal/?q=node/58
За интервенция „Инвестиции в екологични съоръжения“ https://seu.dfz.bg/drupal/?q=node/59
Припомняме, че от 15 януари до 15 февруари 2024 г. е отворен приема по двете интервенции, съгласно чл.5, ал.2 от Наредба № 14 от 11.09.2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.
Кандидатите по интервенциите в лозаро-винарския сектор подават документи за финансова подкрепа единствено чрез Системата за електрони услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ с квалифициран електронен подпис (КЕП).