Обратно Над 420 хил. лева получиха стопаните с напълно или частично унищожена реколта от градушката в Садово

Над 420 хил. лева получиха стопаните с напълно или частично унищожена реколта от градушката в Садово

Над 420 хил. лева получиха стопаните с напълно или частично унищожена реколта от градушката в Садово

   Над 420 хил. лв. (420 644 лв.) изплати Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) на земеделските стопани от община Садово, област Пловдив във връзка с напълно или частично унищожената им реколта от падналата градушка на 31.05.2022 г.

   12 земеделски производители със 100 % пропаднали площи са подпомогнати с 166 727 лв. чрез държавната помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“.

   51 стопани с частично пропаднали площи получиха 253 917 лв. финансова подкрепа чрез минимална помощ de minimis.

    На подпомагане по двете схеми подлежат земеделски стопани, които притежават протоколи от общински служби или областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив за напълно пропаднали площи или под 100% пропаднали площи със земеделски култури през 2022 г. в област Пловдив, община Садово от паднала на 31.05.2022 г. градушка.