Обратно Над 53 млн. лева са утвърдени по преходните помощи за говеда, овце-майки и кози-майки

Над 53 млн. лева са утвърдени по преходните помощи за говеда, овце-майки и кози-майки

Над 53 млн. лева са утвърдени по преходните помощи за говеда, овце-майки и кози-майки

   Общ финансов ресурс от над 53 млн. лева (53 825 014 лв.) утвърди днес Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ по схемите за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1) и за Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) за 2022 г.

    На база на подадените заявления за двете схеми за подпомагане през 2022 г. е определен общият финансов ресурс по схемите. До 32 064 360 лева са предназначени за изплащане на подпомагането по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството за 2022 г., а до 21 760 654 лева са за изплащане на подпомагането по схемата за Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството за 2022 г.

    С Регламент (ЕС) 2020/2220 на ЕП и на Съвета от 23 декември 2020 г. беше разширена възможността преходната национална помощ да се прилага и през 2021 и 2022 година.

     Преходна национална помощ може да бъде отпусната само за секторите, на които са предоставяни национални доплащания през 2013 г.

    През 2022 г. финансовият пакет за всяка от схемите за Преходна национална помощ може да достигне максимум 50% от пакета на съответната схема за национални доплащания през 2013 г.