Обратно Отпускат се 10 млн. лева за зимни пръскания през 2024 г.

Отпускат се 10 млн. лева за зимни пръскания през 2024 г.

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) утвърди бюджет в размер до 10 000 000 лв. за 2024 г. по схема за държавна помощ “Помощ за компенсиране разходите на земеделските стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период”.
За настоящия програмен период схемата е пренотифицирана през 2023 г., като е вписана с номер SA.109687 в Регистъра на държавните помощи на Европейската комисия и е със срок на прилагане до края на 2029 г. 
Целта на държавната помощ е контрол и ограничаване разпространението на вредители по трайните насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза).
Помощта се предоставя на два етапа – през пролетта и есента. 
Подпомагат се земеделските стопани, отглеждащи трайни насаждения до 100 % от разходите им по закупуване на продукти за растителна защита за контрол и ограничаване разпространението на вредители по трайни насаждения, съобразно Националната програма, за т.нар. „зимни пръскания”. 
До 380 лв., с ДДС се предоставят за продукти за растителна защита през първия етап. Той обхваща периода от преминаване на студовете до набъбване на плодните пъпки. 
Средствата, които се предоставят за втория етап до 140 лв., с ДДС, покриват част от разходите, направени за растително-защитни продукти, които се използват през есента в периода на масов листопад.
Усвоеният ресурс за 2020 г. е в размер на 5 942 175 лв. от 3 476 земеделски стопани, през 2021 г. е в размер на 6 113 954 лв. от 3 479 земеделски стопани, през 2022 г. е в размер на 7 344 917 от 6 109 земеделски стопани, а през 2023 г. е в размер на 7 828 695 лв. от 6 266 земеделски стопани.
Указанията за прилагане на схемата ще бъдат публикувани на сайта на ДФЗ.