Обратно Отпускат се 250 хил. лева за компенсиране на стопани за унищожени животни и пчелни семейства

Отпускат се 250 хил. лева за компенсиране на стопани за унищожени животни и пчелни семейства

Животновъдите и пчеларите ще бъдат обезщетени с 250 000 лв. чрез схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия“. Финансовият ресурс беше утвърден от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ).
Държавна помощ „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери“ се прилага от 2015 г. като за настоящия програмен период е пренотифицирана пред Европейската комисия с номер SA.107811 и срок на прилагане от 01.07.2023 г. до 31.12.2029 г.
Схемата на държавна помощ допринася за бързото овладяване на рискови и критични ситуации от метеорологичен характер в сектор „Животновъдство“, свързани с намалението на поголовието на селскостопански животни и пчелни семейства.
Финансовата подкрепа по помощта се състои от директни помощи за земеделските стопани, претърпели материални щети, настъпили в резултат от земетресения, лавини, свлачища и наводнения, смерчове, урагани, вулканични изригвания и горски пожари, възникнали по естествен път. 
Земеделските стопани могат да се компенсират за щети, причинени от посочените природни бедствия до 100% от средните пазарни цени на живи селскостопански животни по видове и категории, в т.ч. отводки (пчелни семейства), както и на унищожени пчелни кошери на базата на данни от Системата за агропазарна информация - САПИ ЕООД.
Разпределеният бюджет е за компенсиране на щети, възникнали през 2023 г., в резултат на наводнение, бурен ураганен вятър, обилен снеговалеж с ураганен вятър при които са унищожени селскостопански животни и пчелни семейства и кошери на 11 земеделски стопани, засегнати от природни бедствия в областите - Монтана, Бургас, Ловеч и Разград. На финансиране подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за унищожени животни, пчелни семейства и кошери.
Указанията за прилагане на схемата ще бъдат публикувани на сайта на ДФЗ.