Обратно Овцевъди и козевъди получиха над 21 млн. лева за Кампания 2022

Овцевъди и козевъди получиха над 21 млн. лева за Кампания 2022

Овцевъди и козевъди получиха над 21 млн. лева за Кампания 2022

   Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция спази индикативния график за оторизация на субсидиите по схемите на Директните плащания за Кампания 2022. Първи подпомагане получиха фермерите, заявили схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3). По сметките на 5 087 животновъди вече са налични преведените снощи над 21 млн. лв. (21 229 701 лв.). Ставката за едно допустимо за подпомагане животно, определена със заповед на министъра на земеделието, е в размер на 41,07 лв. Утвърденият бюджет по схемата за Кампания 2022 е до 21 760 654 лв., като помощта е разплатена на 100%.

   Припомняме, че право на подпомагане по ПНДЖ3 имат животновъди, които отглеждат в стопанствата си 50 или повече овце-майки и кози-майки. Фермерите трябва да отговарят още и на изискванията на чл. 39 от НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

   Съгласно националното и европейско законодателство, преходната национална помощ се отпуска само за секторите, за които са предоставяни национални доплащания през 2013 г.

    С Регламент (ЕС) 2020/2220 на ЕП и на Съвета от 23 декември 2020 г. беше дадена възможност на страните-членки да предоставят подпомагане по преходната национална помощ и през 2021 и 2022 г. Максималният бюджет, който може да се използва, представлява намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за схемите за национални доплащания за 2013 г.

   За Кампания 2022 бюджетът по ПНДЖ3 не може да надхвърля 50% от пакета по схемата за национални доплащания през 2013 г.