Обратно Памукопроизводителите получиха 3,7 млн. лева за Кампания 2021

Памукопроизводителите получиха 3,7 млн. лева за Кампания 2021

Памукопроизводителите получиха 3,7 млн. лева за Кампания 2021

    Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) преведе 3 741 350 лв. по Схемата за специално плащане за памук за Кампания 2021. Подпомагане получиха 77 земеделски стопани, които са заявили участие в схемата и отглеждат памук от сортове, вписани в сортовата листа на България или в европейския каталог на полските култури.
    За да получат финансиране кандидатите по Схемата за памук, трябваше до 1 декември 2021 г. да предоставят сключен договор за изкупуване на произведената от тях продукция. Това условие е разписано в чл. 17, ал. 2 от Наредба 3 от 17.02.2015г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.
     Ставката за финансовата помощ е изчислена на базата на чл. 58 на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година.