Обратно С 3,25 млн. лева се увеличава бюджетът по схемата за инвестиции в растениевъдството

С 3,25 млн. лева се увеличава бюджетът по схемата за инвестиции в растениевъдството

С 3,25 млн. лева се увеличава бюджетът по схемата за инвестиции в растениевъдството

   Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) увеличи с 3,25 млн. лв. финансовия ресурс за 2022 г. по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“.

    С допълнително гласуваните средства бюджетът по схемата нараства от 10 000 000 лв. на 13 250 000 лв.

     В рамките на обявения от 8 март до 8 април 2022 г. прием по помощта са подадени 175 заявления. Поетите ангажименти по сключени договори от приеми 2019 г. и 2020 г. по помощта са в размер на 753 886 лева, т.е. финансовият ресурс за проектни заявления от прием 2022 г. остава в размер на 9 246 114 лева и е достатъчен за осигуряване на подпомагане само на първите 117 кандидати по схемата за тази година. За останалите 58 заявления е налице недостиг в размер на 3 250 000 лева. Така чрез увеличението на ресурса се гарантира финансиране на всички одобрени кандидати.

    Максималният размер на помощта по схемата е в размер до 120 хил. лева, като се възстановяват до 50% от извършените разходи за инвестиции.