Обратно Стопаните получиха още над 9,7 млн. лева допълнително преразпределително подпомагане за Кампания 2023

Стопаните получиха още над 9,7 млн. лева допълнително преразпределително подпомагане за Кампания 2023

ДФ ”Земеделие” преведе 9 738 587 лв.  по сметките на 46 424 кандидати. Това е окончателната оторизация по интервенцията „Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост“ (ДП-ОПДУ) за Кампания 2023 г.
Общият размер на плащането за един, отговарящ на условията за подпомагане хектар е 230.76 лева/ха, съгласно заповед № РД09-564 от 29.05.2024 на Министъра на земеделието и храните. 
Първият транш по ДП-ОПДУ за Кампания 2023 беше преведен през месец март тази година, когато ДФЗ изплати общо 154 427 164 лв. Определената ставка за първия транш по интервенцията бе 218.34 лева/ха. Разликата в размер на 12.42 лева/ха. е доплащане по интервенцията. С настоящето плащане, общо оторизираните средства по ДП-ОПДУ за Кампания 2023, са 164 165 751 лв.
Припомняме, че финансовата подкрепа по ДП-ОПДУ за Кампания 2023 г. бе увеличена с над 50% спрямо подпомагането за Кампания 2022, когато стопаните получиха по 140.81 лв./ха.