Обратно УС на ДФЗ разшири обхвата на схемата de minimis за производителите на оранжерийни зеленчуци

УС на ДФЗ разшири обхвата на схемата de minimis за производителите на оранжерийни зеленчуци

УС на ДФЗ разшири обхвата на схемата de minimis за производителите на оранжерийни зеленчуци

   Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ разшири обхвата на подпомагане по схемата de minimis за регистрираните земеделски стопани, произвеждащи оранжерийна продукция. Припомняме, че на 3 февруари УС на ДФ „Земеделие“ реши да бъдат отпуснати 3,5 млн. лв. по de minimis на производителите на оранжерийни зеленчуци заради увеличените цени на газа.

    След съгласуване с бранша бе взето решение утвърденият ресурс да се предостави на производителите на оранжерийна продукция за покриване на част от производствените разходи по технологична карта за реколта 2022 г., като на подпомагане да подлежат освен оранжерийните производители на домати, краставици и тези, които отглеждат пипер.

    Подпомагане ще важи както за отопляеми, така и за неотопляеми оранжерии.     

    Предстои ДФ „Земеделие“, съвместно с компетентните дирекции в МЗм, да изготви указания за предоставяне на помощта.