Обратно УС на ДФЗ утвърди до 295 млн. лева финансов ресурс за изплащане на украинската помощ

УС на ДФЗ утвърди до 295 млн. лева финансов ресурс за изплащане на украинската помощ

Земеделските стопани ще получат финансова подкрепа в размер до 295 млн. лв. по схеми за държавни помощи „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ и „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани, производители на зърнени и маслодайни култури, за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“. Това реши днес на свое заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” (УС на ДФЗ). 
Утвърденият бюджет се разпределя както следва:
•По схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани, производители на зърнени и маслодайни култури, за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна: 129 000 000 лв. 
•По схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“: 166 000 000 лв.
Подпомагането се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства на земеделски стопани от първичното селскостопанско производство за компенсиране на част от повишените разходи за производството. На финансиране подлежат животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, пчелни семейства, производители на плодове и зеленчуци, винени лозя, маслодайна роза, тютюн, пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и рапица. 
Припомняме, че осигуряването на т.нар. „украинска помощ“ стана възможно след преструктуриране на средства на ДФЗ и осигурени допълнителни средства от националния бюджет. В резултат на поетия от служебното правителство ангажимент, до 15 май помощта да бъде изплатена.  
УС на ДФЗ утвърди и изменение в указанията за прилагане на схемите за държавни помощи за 2024 г.