Обратно Утре ДФЗ изплаща субсидиите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци за Кампания 2021

Утре ДФЗ изплаща субсидиите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци за Кампания 2021

    Утре, 11 март, Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) ще преведе на земеделските производители средствата по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци за Кампания 2021. Това обяви изпълнителният директор на Разплащателната агенция Николай Каварджиклиев по време на среща с браншовите организации от сектор „Плодове и зеленчуци“. Той увери стопаните, че институцията работи на пълни обороти и няма да има забавяне на плащанията по нито една схема или мярка, която Фонда администрира.
    Индикативният график за директните плащания за Кампания 2021 е публикуван на сайта на институцията, а до края на юни земеделските производители ще получат плащания за почти 1 млрд. лева.
   По време на срещата, която се състоя в ДФЗ, браншовите асоциации обсъдиха с ръководството на Фонда проблемите, пред които е изправен сектора днес. „Въпреки, че поех ръководството на институцията преди дни, Ви уверявам, че съм наясно с Вашите затруднения, които не са малко. Като се започне от пандемията от Ковид-19 и се стигне до напрежението, следствие на войната между Русия и Украйна, на които сме свидетели през последните две седмици. Редом с тях са повишаващите се цени на енергоносителите, на горива, торове, препарати за растителна защита, както и трудностите, свързани с осигуряване на работна ръка“, каза Николай  Каварджиклиев. Той заяви, че институцията ще работи максимално прозрачно, в подкрепа и в партньорство с българските земеделски производители и агробизнеса.
    Овощарите и градинарите поставиха въпроса на какъв етап е обработката на подадените проектите по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от приема, приключил миналата есен.
    Към момента в процес на обработка са всички подадени 1 868  проектни предложения, чиято обща стойност на заявената субсидия  в размер на 734 722 906 лв. Тъй като предвидения бюджет за приемът е почти двойно по-малък, в размер на 431 997 104 лв., те ще бъдат класирани съгласно критериите за оценка. Това съобщи ресорният зам.- изпълнителен директор на ДФЗ Виктория Иванова. Тя обясни, че вече е определен съставът на оценителна комисия за разглеждане, извършване на оценка и класиране на подадените проекти по процедурата. От Фонда са извършени посещения на място на бенефициерите, подали всички 680 проектни предложения от приема, в които има включени разходи за създаване на трайни насаждения и строително монтажни работи. Направеното посещение на място дава право на кандидатите да стартират изпълнение на инвестиционните си намерения.
   Ръководството на ДФЗ пое ангажимент да провежда регулярни срещи с браншовите асоциации. Целта е стопаните да бъдат своевременно информирани за процесите на обработка на проектите по ПРСР 2014 – 2020. Така земеделските стопани ще могат да направят нужните разчети и прогнози за по-коректно изпълнение на инвестиционните си намерения, което ще доведе и по подобряване на тяхната конкурентоспособност.