Обратно В СЕУ са публикувани уведомителните писма по схеми и мерки за директни плащания, базирани на площ за Кампания 2020

В СЕУ са публикувани уведомителните писма по схеми и мерки за директни плащания, базирани на площ за Кампания 2020

В СЕУ са публикувани уведомителните писма по схеми и мерки за директни плащания, базирани на площ за Кампания 2020

    ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) издаде и публикува в Системата за електронни услуги (СЕУ) 60 726 уведомителни писма за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания, базирани на площ за Kампания 2020.

    Земеделските стопани, регистрирани в системата, имат достъп до публикуваните писма от личният си профил. До там се стига от основното меню „Администрация“ – секция ”Справки” – поле „Кореспонденция“. При изтеглянето на уведомителното писмо то се счита за връчено, като от следващият ден започва да тече 14-дневен срок, в който при несъгласие, бенефициерите на ДФЗ могат да обжалват писмата по реда на чл.81 и чл.133, ал.1 от АПК.

    Бенефициерите, които все още нямат активиран достъп (регистрация) в СЕУ, могат да получат уведомителните си писма в Областна дирекция на ДФ „Земеделие“ по адрес на регистрация (за ЮЛ и ЕТ) или постоянен адрес (за ФЛ). Чрез дигитализация на системите си ДФЗ цели въвеждането на бърза и сигурна комуникация с бенефициерите. В тази връзка се преустановява изпращането на хартиен носител на уведомителните писма, свързани със схемите и мерките на директните плащания.

    Припомняме, че в разработената индивидуална за всеки кандидат среда, се дава възможност за визуализация на електронни документи, уведомления и географски данни. В публичната част на системата са налични регистри и справки, нормативни документи, калкулатори, както и специализирана географска карта.