Обратно Земеделските стопани могат да приключват заявленията си за подпомагане по директни плащания за Кампания 2022

Земеделските стопани могат да приключват заявленията си за подпомагане по директни плащания за Кампания 2022

Земеделските стопани могат да приключват заявленията си за подпомагане по директни плащания за Кампания 2022

   Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) информира земеделските стопани, кандидати по схемите и мерките за директни плащания, че зареждането в ИСАК на първоначално предоставените от Министерство на земеделието (МЗм) правни основания приключи с почти месец по-рано спрямо Кампания 2021.

    В системата са заредени и всички предоставени на ДФЗ специализирани слоеве по схемите за директни плащания.

  Във връзка с това, считано от днес, 21 март 2022 г., кандидатите могат да приключват заявленията си в Общинските служби по земеделие, с изключение на заявленията, при които е налице участие по мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020). Тези заявления ще могат да бъдат приключвани след публикуване на Заповед, съгласно чл. 4, ал. 9 и 10 от Наредба №5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

    Припомняме, че земеделските стопани могат да очертават площите си и в разработената от ДФ „Земеделие” Система за електронни услуги (СЕУ), съгласно Заповед на изпълнителния директор на Фонда.

    Информираме земеделски стопани, които все още нямат индивидуален профил, че могат да получат достъп до СЕУ след регистрация в системата чрез подаване на заявка от секция „Потребителски панел“ на https://seu.dfz.bg/drupal/ и потвърждение за идентификация на кандидата чрез ОД на ДФЗ.

    С цел улеснение в секция „Обратна връзка и помощ“ в Система за електронни услуги (СЕУ) са публикувани видеоръководства за работа със системата https://seu.dfz.bg/drupal/?q=node/49.

     За допълнителна информация за работа със СЕУ потребителите могат да използват и платформата за „Въпроси и мнения“ от меню „Обратна връзка и помощ“.