Обратно Животновъдите получиха близо 31 милиона лева по ПНДЖ1 за Кампания 2022

Животновъдите получиха близо 31 милиона лева по ПНДЖ1 за Кампания 2022

Животновъдите получиха близо 31 милиона лева по ПНДЖ1 за Кампания 2022

   Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) продължава да изплаща субсидии по схемите и мерките на директните плащания за Кампания 2022. На 3451 земеделски стопани са изплатени средства в размер на 30 823 332 лв. по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1) за Кампания 2022.

    Благодарение на предприетите действия от Министерство на земеделието и на Държавен фонд „Земеделие“ финансовата подкрепа се изплаща за първи път на 100% на допустимите за подпомагане животни. Ставките са определени със Заповед на министъра на земеделието. В заповедта е разписано, че за едно допустимо за подпомагане животно говедовъдите получават субсидия от 192,57 лв., а биволовъдите - по 337 лв.

     Право на подкрепа по схемата имат земеделските стопани, които са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани към 28 февруари 2009 г. Към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания, фермерите трябва да отглеждат в стопанствата си, отговарящи на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност, поне 70% от референтния брой животни.

   Преходна национална помощ се отпуска само за секторите, за които са предоставяни национални доплащания през 2013 г. Максималният бюджет представлява намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за схемите за национални доплащания за 2013 г. През 2022 г. финансовият пакет за всяка една от схемите за Преходна национална помощ може да достигне най-много до 50% от пакета на съответната схема за национални доплащания през 2013 г.