Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за 2020 г.