Основно подпомагане на доходите за устойчивост

Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост

Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост

Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани

Плащане за малки земеделски стопани

Специално плащане за култура памук