Картофопроизводителите получиха над 1 млн. лева за борба с телените червеи
Държавни помощи / 01.07.2024
Земеделски стопани получиха 45 млн. лева по НАТУРА 2000
Директни плащания / 28.06.2024