Обратно Втора спешна финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед по Регламент 2023/1343 на ЕК от 30 юни 2023 г.

Втора спешна финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед по Регламент 2023/1343 на ЕК от 30 юни 2023 г.

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Подпомагане на земеделски стопани отглеждащи слънчоглед, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1343 на Комисията от 30 юни 2023 г. за предвиждане на спешна мярка за подпомагане на секторите на зърнените и маслодайните култури в България, Полша, Румъния, Словакия и Унгария

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 30.10.2023 г.

Краен срок: 10.11.2023 г.

Условия за кандидатстване:

  Наредба № 11 от 28 юли 2023 г. за условията и реда за предоставяне на спешна финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед (в сила от 13.10.2023 г.)

 Заповед на изпълнителния директор на ДФЗ за начало на прием на заявления за подпомагане

 Заповед за определяне на ставка за слънчоглед по реда на Наредба № 11 от 28.07.2023 г.

Документи за кандидатстване:

  Заявление за предоставяне на втора спешна финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед