Градинарите получиха 79 млн. лева обвързана подкрепа за Кампания 2022
Директни плащания / 30.03.2023
Уведомителните писма за Кампания 2021 са достъпни в СЕУ
Директни плащания / 19.01.2023
Писмата за одобрение по мярка 10 и мярка 11 за Кампания 2022 са достъпни в СЕУ
Директни плащания / 29.12.2022