ДФЗ преведе близо 98 млн. лева на стопаните в необлагодетелстваните райони
Директни плащания / 09.12.2022
ДФ „Земеделие“ изплати над 660 млн. лева по СЕПП за Кампания 2022
Директни плащания / 06.12.2022