Обявен е индикативният график за плащанията до 31.01.2024 г. за Кампания 2023
Директни плащания / 17.11.2023
По сметките на стопаните постъпват 122 млн. лева за Кампания 2023
Други / 25.10.2023