Цифровите географски данни за Кампания 2023 са публикувани в СЕУ
Директни плащания / 08.08.2023
Електронните формуляри за Кампания 2023 са достъпни в СЕУ
Директни плащания / 02.08.2023
Утвърдени са електронните формуляри по интервенциите за Кампания 2023
Директни плащания / 12.07.2023
Започнаха плащанията по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“
Директни плащания / 23.06.2023