Одобрени са 70 млн. лева за хуманно отношение към свине и птици
Държавни помощи / 03.02.2022
УС на ДФЗ одобри 24 млн. лева по de minimis за изхранване на животните
Държавни помощи / 03.02.2022
Отпускат се 7,4 млн. лева за зимни пръскания през 2022 г.
Държавни помощи / 03.02.2022
ДФЗ отпуска над 2,6 млн. лева за борба с вредителите през 2022г.
Държавни помощи / 03.02.2022