Започнаха плащанията по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“
Държавни помощи / 03.06.2022
101 земеделски стопани получиха 840 хил. лева компенсации за пропаднали площи
Държавни помощи / 03.06.2022