Одобрени са 84 млн. лева за хуманно отношение към свине и птици
Държавни помощи / 02.04.2024
До 30 ноември животновъдите кандидатстват за разсрочване на кредити
Държавни помощи / 07.11.2023