Обратно УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНА ПОМОЩ DE MINIMIS ЗА 2022 Г., СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 1407/2013 ЗА УЧАСТИЯ В ИЗЛОЖЕНИЯ

УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНА ПОМОЩ DE MINIMIS ЗА 2022 Г., СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 1407/2013 ЗА УЧАСТИЯ В ИЗЛОЖЕНИЯ

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Направление за подпомагане.

Помощта се предоставя за покриване на разходи, свързани с организиране и участие в изложения и търговски панаири в сферата на преработка на селскостопански продукти.

 

7. Срокове на помощта

7.1. Срок на кандидатстване и сключване на договора за помощта от страна на асоциациите или други организации: до 30 работни дни след утвърждаване на индивидуален финансов ресурс от УС на Фонда.

7.2. Срок за изплащане на средствата: до 10 работни дни след окончателното сключване на договора от страна на ДФ „Земеделие”.

7.3. Срок за представяне документи за отчитане: до 30 работни дни след провеждане на изложенията.

Документи за кандидатстване: