Обратно ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ ПО ЗАГИНАЛИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И УНИЩОЖЕНИ ПЧЕЛНИ КОШЕРИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ”, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ 2022 Г.

ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ ПО ЗАГИНАЛИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И УНИЩОЖЕНИ ПЧЕЛНИ КОШЕРИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ”, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ 2022 Г.

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Цел на помощта - компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери и пчелни семейства в сектор „Животновъдство”, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия и от природни бедствия.

 

 

Срок за подаване на заявления:

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 23.03.2023 г.

Краен срок: 31.03.2023 г.

Условия за кандидатстване: